Panathlon Vlaanderen verwelkomt u!

Panathlon Vlaanderen, partner van European Week Of Sport

Van 7 tot 17 september 2016 vindt de Europese Week van de Sport (EWOS) plaats (zie bijlage).

Panathlon International is dit Europees initiatief, ter bevordering van sport voor iedereen, zeer genegen en heeft zich als partner aangesloten bij EWOS. Gedurende deze week worden over de betrokken Europese landen tal van sportieve evenementen georganiseerd. Ook in België en uiteraard Vlaanderen (zie: BLOSO).

Op 15 september organiseert EWOS een 'Flagship' event waarbij workshops worden georganiseerd rond diverse thema's zoals ethiek, fairplay en good governance.
Als partner van EWOS zal Panathlon deelnemen aan die workshops bij middel van het delegeren van experten die door Panathlon werden aangesproken om deel te nemen aan de workshops. Prof. Em. Yves vanden Auweele, interim voorzitter van de CCS van PI coördineert dit onderdeel voor P.I.

Tijdens deze “Flagshipday” zal P.I. een stand houden om er onze organisatie te promoten alsook het boek “Ethics and Governance in Sport”. Dat boek mag beschouwd worden als het resultaat van een jarenlange werking en studie van het wetenschappelijk comité van P.I. onder de stuwende leiding van Prof Yves Vanden Auweele en wijlen Vic De Donder.

Graag nodig ik de leden, die zich kunnen en willen vrijmaken op 15 september 2016, om een permanentie te houden op de hierboven vernoemde stand.


Panathlonverklaring


TOP sportomgeving
Time Out tegen Pesten

Stipendium 2016


Clubs in Vlaanderen

Contact

Flyer Stipendium (PDF)